Minibasketbalové děti pokračovaly dalším turnajem

Minižákyně Mládež

Po úspěšných turnajích, které pořádaly pro děti druhých až čtvrtých tříd ZŠ FLČ a ZŠ Povážská, se tentokrát ujala pořadatelství ZŠ Dukelská.

Znovu se zúčastnilo přes 50 nadšených dětí a bylo překvapivé jak již v tomto věku umí hledat své spoluhráče. Hrálo se s nadšením a zvítězil kolektivní duch, který potěšil, neboť je základem kolektivních her. I když logicky zkušenější děti byly ve střelbě oporami svých týmů. Znovu zvítězila ZŠ FLČ před ZŠ Dukelskou, ale svou hrou byla úspěšná i ZŠ Povážská, navíc v ní byl objeven nový talent – Jan Ročovský, jenž hraje teprve měsíc. Dalšími nejúspěšnějšími dětmi byla z FLČ Lucie Veselková a z Dukelské Karolina Pavlíčková.

Na závěr byly uspořádány střelecké závody ve střelbě z podkoše z různých stran. Závodilo se počet daných koš za jednu minutu.

Týmy vedly R. Drnková, K. Kubičková a P. Martínek, pomáhaly jim ze ZŠ Povážská paní K. Němcová a také juniorky T. Soukupová a E. Lukačevičová. Rozhodčím byl A. Koch.

Na závěr bylo dětem připomenuto trochu historie, že v této malé tělocvičně se hrála druhá liga mužů i žen a také, že to byli studenti a studentky gymnázia (které zde v té době mělo svou školu), kteří díky své píli i vztahu ke hře, položili základ k úspěšné kvalitě strakonického basketbalu.

Do konce školního roku se děti sejdou ještě jednou ve sportovní hale, kde bude víc prostoru a proto již dnes zveme rodiče a diváky.

Těšíme se na vás, vzkazuji děti trenéři.