Změna ve vedení basketbalového klubu stvrzena

I. liga žen

Ve čtvrtek 9.1.2020 proběhla v prostorách klubové místnosti Basketbalového klubu Strakonice VALNÁ HROMADA členů. Došlo k odstoupení dosavadního tříčlenného výboru ve složení Ing. Michal Košatka, Mgr. Eduard Gaisler a Ing. Miloš Balák (předseda-statutární zástupce).

Posléze VALNÁ HROMADA členů zvolila do vedení nový výkonný výbor ve složení Jaroslava Bernasová , Mgr. Petr Martínek a Mgr. Jiří Johanes, který byl zvolen předsedou a statutárním zástupcem. V rámci VALNÉ HROMADY byly předány i kompletní uzávěrky a ostatní potřebná dokumentace k dalšímu fungování basketbalového klubu.

V závěru této krátké informativní zprávy se sluší, abychom poděkovali odstoupivšímu vedení za odvedenou práci ve prospěch basketbalového klubu, dosažené ekonomické i sportovní výsledky v basketbalových soutěžích ČR a popřáli novému vedení klidnou cestu v následném pokračování výchovy mladých basketbalistek ve Strakonicích.