Doporučení basketbalovým subjektům na základě opatření Vlády ČR

I. liga žen

Na základě aktualizovaného mimořádného opatření Vlády ČR doporučujeme basketbalovým sportovním subjektům a basketbalistům:

– Respektovat usnesení Vlády ČR ze dne 14. dubna, které nijak nemění předchozí nastavené podmínky vyplývající z usnesení vlády z 6. dubna.

– Sportovat na veřejně přístupných venkovních sportovištích v malých skupinkách, ideálně maximálně ve dvojicích.

– Organizovaně se mohou věnovat venkovním sportovním aktivitám pouze profesionální sportovci a to s vyloučením veřejnosti.

– Dodržovat hygienická opatření, mezi něž například patří, že všichni účastníci (sportovci, trenéři a další členové realizačních týmů) před začátkem tréninkové jednotky podepíší potvrzení, že netrpí žádnými příznaky onemocnění COVID-19, dezinfikují si před a po každém tréninku ruce, dezinfikují před a po každém tréninku všechny předměty, které budou společně používat (včetně míčů), nebudou používat společná sociální zařízení a šatny.

– Být ohleduplní ke všem provozovatelům sportovních zařízení a respektovaly jejich pravidla

 

Z usnesení vlády ze dne 14. dubna také vyplývá, že se uvažuje od 8. června 2020 o dalším rozvolnění pravidel pro sportování. Například byly zmíněny akce do 50 osob. Z uvedeného ale zatím není jasné, zda se jedná o konečné číslo složené například i z diváků. Není také zatím přesně stanoveno, zda se jedná o všechny sportoviště, vnitřní i venkovní. I proto předpokládáme, že tento materiál se bude ještě upřesňovat na základě vývoje situace spojené s šířením, či nešířením onemocnění.

 

Průběžně aktualizované opatření vlády najdete: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatrenivlady-cr-od-16-3.html