Členské příspěvky ČBF – důležité informace

I. liga žen

Vážené hráčky, trenéři, rodiče a příznivci basketbalu ve Strakonicích,

jménem basketbalového klubu Strakonice „dívčí sekce“ mně dovolte,

abych Vás seznámil s rozhodnutím výboru ČBF o platbách vstupních a členských příspěvků:

Do 30.8.20 je potřeba uhradit členský příspěvek ČBF – výše členských příspěvků – https://www.cbf.cz/files/235597Zjg.pdf

Všem hráčkám a jejich rodičům nabízíme možnost, zaplatit členské příspěvky na rok 2020 při soustředění v Písku, které se koná v termínu 18. – 22.8.2020. Vybrané prostředky záhy i se seznamem zaplativších členů zašleme hromadně na účet ČBF.

Samozřejmě je možné, aby si hráčky případně jejich rodiče uhradily členské příspěvky zcela nezávisle na BK Strakonice. Prosíme Vás poté o potvrzení o platbě, abychom předešli komplikacím při dohledávání členů ze strany ČBF.

upozorňuji i na směrnici ČBF /text níže/

Každá hráčka, trenér či vedoucí družstva platí pouze členský příspěvek na rok 2020 /kdo má licenci z ČBF je automaticky brán za člena ČBF/.

U nových hráček či trenérů i ostatních členů klubu se bude vždy platit vstupní členský poplatek a členský příspěvek na dané období.

V závěru posílám otevřený dopis generálního sekretáře ČBF Michala Konečného k těmto výše uvedeným změnám.

Děkujeme za pochopení.

Strakonice, dne 24.7.2020 vedení BK Strakonice

 

 

Vážení členové České basketbalové federace,

na základě Organizační směrnice „Členství v ČBF“, která upravuje zásady členství v České basketbalové federaci, si Vám dovolujeme zaslat informace týkající se ročních členských příspěvků a vstupních členských poplatků platných od roku 2020. Tato směrnice byla schválena Výborem ČBF a naleznete ji na webových stránkách ČBF v sekci Správa/Řády ČBF, nebo zde – Směrnice Členství v ČBF.

Výši ročních členských příspěvků a vstupních členských poplatků naleznete zde – Výše ročních členských příspěvků

Způsob úhrady členských příspěvků

Stávající členové mohou uhradit své roční příspěvky prostřednictvím svého klubu. Ten přepošle všechny vybrané příspěvky hromadně na sekretariát ČBF (preferovaná varianta).

Člen ČBF, který není členem žádného klubu, nebo nechce platit členský příspěvek prostřednictvím svého klubu, hradí členský příspěvek na účet č. 2001623495/2010, variabilní symbol = IDf člena (identifikátor fyzických osob), do poznámky uvést „členský příspěvek za rok 20xx“.

Termín splatnosti členských příspěvků pro rok 2020 je výjimečně posunut do 30. 8. 2020. V dalších letech je termín splatnosti k 16. 5. kalendářního roku.

Roční členský příspěvek je vázán na osobu, tj. pokud je člen ČBF zároveň hráč, trenér, funkcionář apod., pak platí pouze jeden příspěvek člena ČBF.

Neuhrazení členských příspěvků

Upozorňujeme, že nebudou-li uhrazeny poplatky/příspěvky do data splatnosti, bude členovi ČBF zastavena činnost ve všech jeho aktivitách a funkcích ČBF – „zastavení závodní činnosti“ a „zákaz výkonu funkce“ (např. hráči nebudou moci přestupovat ani žádat o hostování ani nebudou moci být přidáni na soupisku družstva, rozhodčí nebudou moci rozhodovat soutěže ČBF, komisaři nebudou moci vykonávat svou funkci, atp.), viz Organizační směrnice ČBF, bod 5.4

Berte prosím zároveň na vědomí, že je třeba uhradit poplatky včas, aby stihly být administrovány sekretariátem ČBF.

Nebudou-li poplatky uhrazeny v daném roce ani v roce následujícím, dojde ke zrušení členství v ČBF.

Zrušení členství

Člen ČBF může požádat o zrušení členství, tudíž mu nebudou generovány roční členské příspěvky, zároveň to znamená ukončení výkonu funkce/ zastavení závodní činnosti.

V případě opětovné žádosti o přijetí za člena bude muset každý opět zaplatit vstupní poplatek.

Již stávající evidovaní členové neplatí vstupní poplatek.

Dotazy

Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách ČBF. Pro případné dotazy byla zřízena e-mailová adresa: dotazy@cbf.cz.

Chceme Vás ubezpečit, že vybrané členské příspěvky budou vráceny zpět do systému formou financování projektů, na které nelze použít finance některého z programů MŠMT, respektive v budoucnu NSA (Národní sportovní agentura).

Děkujeme Vám, že jste členy České basketbalové federace a že se nemalou měrou podílíte na rozvoji basketbalu.

S pozdravem

Michal Konečný, generální sekretář ČBF