Aktuální opatření ve vztahu k neprofesionálnímu sportu

I. liga žen Mládež

V České republice platí od 22. listopadu nové restrikce v rámci boje proti pandemii onemocnění Covid-19. Níže najdete informace, jak se dotýkají neprofesionálního sportu.

Bezinfekčnost ve sportu se od pondělí může prokazovat pouze následujícími způsoby:

– nejméně 14 dní ukončené očkování,

– maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid,

– ve vyjmenovaných výjimečných případech maximálně 72 hodin starý PCR test.

Výjimka pro uznávání PCR testů se vztahuje pouze na: mládež do dovršení 18 let; osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (se záznamem v Informačním systému infekčních nemocí); a osoby po aplikaci první očkovací dávky se zatím neukončeným očkováním. Tyto osoby mají nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Podmínka prokázání bezinfekčnosti se nadále nevztahuje na děti do věku 12 let. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob*, sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů. Negativní výsledek PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní.

Vstup do vnitřního sportoviště za dodržení všech opatření kontroluje pořadatel (domácí klub).

Z výše uvedeného vyplývá, že v návaznosti na nová vládní opatření není nutné přerušit soutěže organizované ČBF. V případě jakýchkoliv změn u zavedených opatření Vás budeme neprodleně informovat.

 

* v případě utkání max. 20 osob dohromady, nikoliv v jednom družstvu24