Loučení s prázdninami se vydařilo

Mládež

Poslední srpnový den Basketbalový klub Strakonice, věnující se výchově basketbalistek, uspořádal v areálu venkovních hřišť u ZŠ Dukelská Strakonice akci pro malá i velká dítka pod názvem LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.

Slunečné počasí přilákalo do areálu na venkovní hřiště celkem 157 dětí. Prostory byly skvěle ozvučené známým DJ Františkem Marešem. Venkovní hřiště a zvolené disciplíny byly trenéry i hráčkami místního BK rozděleny tematicky do tří částí:

· zábavná část, kterou tvořily především disciplíny jako lovení rybiček, skákání v pytlích, namotávání autíček, chůze na chůdách, hod do „pusy slona“ či puzzle a další

· v druhé části si příchozí mohli vyzkoušet driblink, střelbu míčem na různě výškově nastavený basketbalový koš, ale i různé hrátky s míčem/i bez míče

· v sektoru tenisového kurtu si dítka mohla naplno užít sportovních disciplín jako sprint na krátkou vzdálenost za využití elektronického měřiče nebo skákání panáka s využitím gymnastických obručí nebo opičí dráhy v klubových bílo-modrých barvách či vyzkoušet na vlastní kůži „atletický žebřík“ a překážkovou dráhu

Po registraci, kde získali „štítek“ s disciplínami se příchozí plně rozběhli plnit jednotlivé výše uvedené disciplíny. Po splnění disciplín následovala pro všechny účastníky této prázdninové akce sladká odměna a možnost si „zaskákat nebo jen tak poležet“ ve skákacím hradu.

Akce se podle úsměvů na tvářích sportujících dítek opravdu povedla. Vydařilo se počasí, atmosféru jistě povznesla skvělá hudba a sportující měli možnost si vyzkoušet mnohé jednoduché, ale i složitější úkoly. Zkrátka jsme si to všichni – organizátoři i příchozí účastníci – užili dokonale. Prima prožité odpoledne.

Poděkování patří Vám všem, kteří jste do areálu sportovišť ZŠ Dukelská Strakonice našli cestu, dorazili a vyzkoušeli řadu zábavně i sportovně zaměřených disciplín. Dále samozřejmě patří „DÍKY“ trenérům i hráčkám BK Strakonice za skvělý výběr disciplín a organizaci této akce. V neposlední řadě je potřeba poděkovat řediteli ZŠ Dukelská Strakonice Mgr. Rudolfu Prušákovi za poskytnutí sportovišť a starostce obce Řepice Vladimíře Tíkalové za půjčení skákacího hradu. Nemůžeme zapomenout na DJ Františka Mareše a správce sportovišť p. Nováka.

VŠEM VELKÉ DÍKY a za rok v areálu sportovišť ZŠ Dukelská Strakonice na viděnou.

Mgr. Petr Martínek, tiskový mluvčí BK Strakonice